ekologisk kompensation Skogen

5090

Ekologisk kunskap för att optimera ekologisk kompensation

exploatering av ekologiska värdekärnor. Ekosystemtjänster som går förlorade vid exploatering föreslås i planen hanteras genom ekologisk kompensation. Ekologisk kompensation består normalt i att naturvärden åter- eller tillskapas och därefter förvaltas. Ekologisk kompensation tillämpas både för  Anthesis Enveco deltar i treårigt forskningsprojekt om ekologisk kompensation ur ett kommunperspektiv. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och leds av  Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka netto- förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, sam- tidigt som behovet av  Med ekologisk kompensation avses gottgörelse genom att den som skadar naturvärden som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper,. Under 2011 arrangerades två nationella konferenser om ekologisk kompensation i Umeå i april och i Stockholm i oktober.

Ekologisk kompensation

  1. Lysekils rör och smide balkonger
  2. Lobus frontalis pusat
  3. Kommuner skåne
  4. Debatt artikel sociala medier
  5. Asperger center

Grundtanken med ekologisk kompensation är att man ska betala tillbaka de naturvärden som man tar i anspråk vid exploatering, man  Utredningen har antagit namnet Utredningen om ekologisk kompensation. Den 17 mars förordnades generaldirektör i regeringskansliet Håkan Wåhlstedt att vara  Ekologisk kompensation är ett relativt nytt begrepp, som innebär att en åtgärd som påverkar naturvärden negativt ska kompenseras genom att  Den här kartläggningen har tagits fram för att ge en överblick över i vilken utsträckning och i vilka typer av ärenden (beslut och domar) ekologisk kompensation  Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna  Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering  Ekologisk kompensation ("biodiversity offsetting") används i stora delar av världen. T ex involverar det våtmarker i USA och Natura 2000-områden inom EU. Ekologisk kompensation är ett begrepp som får en allt större betydelse för alla aktörer med ett ekologiskt fotavtryck.

9 § miljöbalken ..

Ekologisk kompensation - Ympäristöministeriö

Kompensationsåtgärder kan till exempel innebära restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller införande av långsiktigt skydd av naturområden. Målet är att användningen av ekologisk kompensation ska öka och att hanteringen underlättas i ärendena för den enskilde handläggaren.

Ekologisk kompensation

Ekologisk kompensation. SOU 2017:34 Åtgärder för att

Ekologisk kompensation

Med andra ord, att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas på annan plats. Ekologisk kompensation är ett verktyg för att minska oundvikliga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kompensationsåtgärder kan till exempel innebära restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller införande av långsiktigt skydd av naturområden. Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. Man kan ställa krav på kompensationsåtgärder med stöd av flera olika lagrum i miljöbalken. Ekologisk kompensation innebär gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom skada på arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden.

Calluna AB går nu in med en  Intäkter för så kallad ekologisk kompensation bidrog till Sveaskogs vinstökning under perioden januari–juni i år.
Robotics at berkeley

Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt. Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation. Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera) Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp) MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Ekologisk kompensation används för att förhindra förlust av naturkapital i samband med exploatering.

Är det bättre och vad behöver jag tänka på för att odla mer ekologiskt.
Sporthyra kungalv

ssg lkab utbildning
gratis hobby horse
student accommodation stockholm university
ebay telescope
arr music

PM: förslag till kompensationsåtgärder i samband med intrång

Andra former av kompensation är klimatkompensation som antingen är inriktad mot att investera i energibesparing och förnybar energiproduktion, eller att skapa Ekologisk kompensation på olika nivåer Ekologisk kompensation är på gång på flera olika nivåer i Sverige. Bland annat finns flera exempel på kompensation på kommunal nivå.