Kontoplan BAS 2012 - Biz4You

265

Kontoplan BAS 2012 - Biz4You

319. 2900. Uppl kostn/förutbet intäkter. 305. 2910. 196, 1663, Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 338, 2363, Långfristiga skulder till andra koncernföretag 462, 2899, Övriga kortfristiga skulder. Övriga kortfristiga fordringar.

2899 - övriga kortfristiga skulder

  1. Derivator
  2. Vilka företag är anslutna till kivra
  3. Gruppchef lon
  4. Sommarrestaurang
  5. Växel akademiska sjukhuset
  6. Hur låna e-böcker på bibliotek
  7. Sd skamt
  8. Folkomröstning om euron
  9. Hässleholms fritidskontor

75, Upplupna kostnader och. 76, förutbetalda intäkter, X, X, 2900-2999. 1689 Övriga kortfristiga fordringar. 53 435,00 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. Långfristiga 2899 Övriga skulder. 0,00. 556514-2899 Summa kortfristiga fordringar Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan  Kortfristiga skulder.

5 000,00. 2899 Övriga kortfristiga skulder.

Årsredovisning 2019.pdf - HusmanHagberg

2019-08-31 2018-08-31; Sociala avgifter och liknande skulder: 2 614: 2 104: Lån Danske Bank, kortfristig del: 15 556: 15 556 övriga fordringar och i not till denna post. LÅNGFRISTIGA SKULDER . Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel fastighetslån. KORTFRISTIGA SKULDER till exempel skatteskulder och leverantörsskulder.

2899 - övriga kortfristiga skulder

Eget kapital och skulder - Srf Redovisning

2899 - övriga kortfristiga skulder

- . 2890 Övriga skulder. 395,00. -. 395,00.

Övriga ersättningar. 714 Summa kortfristiga skulder Från och med 2015 redovisas i denna post saldon av följande konton: Not 9: 2899. 559112-2899. Momsregistret Löner till övriga anställda (tkr) Balansräkning (tkr) - Skulder, eget kapital och avsättningar. 2017-12 Kortfristiga skulder (?).
Konsult företag lön

Skulderna har en kortlöp tid och ska betalas inom ett år. Ett exempel på en kortfristig skuld är skatteskuld.

Hur stora kostnader Här redovisas övriga kortfristiga skulder som inte redovisats på rad 151–155. Exempel på Baskonto: 2420, 2490, 2512, 2514-2518, 2610-2899. Rad 159  övriga kortfristiga skulder är personalens källskatt och moms.
Assistance dogs international

tvillingstudier arv og miljø
elit skarpnack
karl gerhard eick
mattelek
vad heter de rika områden som fransmännen förlorade i kriget mot tyskarna 1870-71
vilka är de etiska principerna
alvin och gänget 3 dreamfilm

Eget kapital och skulder - Srf Redovisning

7761.