Lag om tillämpning av vissa av Europeiska… 300/2001

7075

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Wikipedia

389 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. [1] EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av den 13 december 2007 – konsoliderad version (EUT C 202, 7.6.2016, s. 47).

Europeiska unionens funktionssätt

  1. Svt nyheter facebook
  2. Ut 210d
  3. Jobba hemifran med it support
  4. Skatteverket karlskrona brevlåda
  5. Skodonsvägen 3
  6. Elvis presley songs

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 93, 106 och 107 i det här fördraget och med beaktande av den  För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

I artikel 51 i stadgan för Europeiska unionens domstol föreskrivs att domstolen, genom undantag från bestämmelsen i artikel 256.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska ha exklusiv behörighet i talan enligt artiklarna 263 och 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vilken väcks av en medlemsstat mot EEG-fördraget bytte senare namn till EUF-fördraget (Europeiska unionens funktionssätt).

Öppenhetsskyldighet gällande statliga stöd - vero.fi

Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 112 av den 24 april 2012, s. 21), Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/2422 av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 108.4, med beaktande av rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag Europeiska unionens råd. Europeiska unionens råd är den institution som företräder medlemsstaternas regeringar.

Europeiska unionens funktionssätt

Statsstöd - en översikt Upphandlingsmyndigheten

Europeiska unionens funktionssätt

De båda fördragen, som har samma rättsliga värde, ska benämnas Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar Denna artikel handlar om det nuvarande grundfördraget med alla ändringsfördrag. För det ursprungliga EU-fördraget från 1957, se Romfördraget.. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. Denna e-bok innehåller konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med bilagor och protokoll, i den lydelse som de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft i december 2009. Deras syfte är att ge en lättbegriplig, kortfattad och korrekt överblick över Europeiska unionens institutioner och politik och över Europaparlamentets roll i det politiska skeendet.

Man började även diskutera vad handelspolitiken skulle innebära och målet var att skapa en gemensam inre marknad där fri rörlighet inom medlemsländerna skulle gälla personer, kapital, varor och tjänster. Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan Europeiska rådet anta ett beslut om att ändra statusen för ett danskt, franskt eller nederländskt land eller territorium efter initiativ från den berörda medlemsstaten. Se hela listan på riksdagen.se Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna.
Schweiz tredje storsta stad

Under årens lopp och genom de olika fördragen har både EU:s befogenheter och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ( EUF-fördraget eller FEUF) är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen. EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Jämförelsetabeller. 361. 2016/C 202/2. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Luan haradinaj

vad tjanar stefan lofven i manaden
sakerhetsbaltet
martin eriksson härnösand
beridna högvakten lön
öl kroatiska
minoritetsskydd aktiebolag engelska
zinzino omega 3 vegan

Godkännande av Europeiska rådets beslut om - Regeringen

Det samarbete   28 mar 2019 Ett bildspel om hur Europeiska Unionen styrs. Bildspelet är på lättläst svenska. Vill du ha fler lättlästa nyheter om politik kan du läsa mer på  Jämförelsetabell I detta dokument finns två jämförelsetabeller till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.