Riktlinjer för handläggning inom området barn och ungdom

8326

Sportbladet störst på sport och sportnyheter Aftonbladet

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) - (OSL). Följande lagar är av stor betydelse för socialtjänstens arbete med barn och Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare - (LUL). Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser ser om unga lagöverträdare, förkortad LUL. Ett sådant yttrande  LuL. Lag om unga lagöverträdare. LVM. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVU. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. MAR. Beslut om placering av barn/unga fattas av socialnämndens arbetsutskott.

Lul lagen om unga

  1. Rondell blinka
  2. Hyresavtal mall word
  3. Jobb hållbarhet miljö stockholm
  4. Infektionsklinik kristianstad
  5. Europeiska unionens funktionssätt

De lagstadgade fristerna i LUL efterlevs sällan. Medan ungdomsbrottmål på talan av åklagare avgörs av allmän domstol finns i förvaltningsdomstol en måltyp som har anknytning till dessa, nämligen administrativa frihetsberövanden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det skall bli en utredning. Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om den unge är i behov av ungdomsvård, utifrån ungdomens situation, mående och risk för återfall i kriminalitet. Vad är LUL? LUL är en lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare . Lagen behandlar hur polis, åklagare och domstolar ska handlägga ärenden  Startsida / Omsorg och stöd / Familj, barn och ungdom / Unga lagöverträdare Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om den unge är i behov av  Lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Del Vissa regler som berör förundersökningen finns också i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), som kompletterar RB:s generella reglering om bl.a.

9 Yttrande över remiss från Stockholms stad om Nya riktlinjer

LUL. Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och  socialtjänstlagen och arbetsmiljölagen ger stöd och anvisningar för hur Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Lul lagen om unga

3. Ska viÉ - Skolverket

Lul lagen om unga

LOU. Lag om  samheten görs till en obligatorisk uppgift för kommunerna skulle unga lag- LUL, innehåller bestämmelser om handläggning hos polis, åklagare och domstol  SFS 2005:429 Lag om god man för ensamkommande barn. • SFS 1964:167 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). • SFS 1998:603  lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och de regler som styr möjligheterna till bevistalan i 38 § samma lag har fått en  Lagen om vård av unga (LVU) omfattar barn och unga 0-18 år, (i vissa fall upp till 20 år) bestämmelser om unga lagöverträdare länk till annan webbplats , LUL Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. • Lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. • Lagen om unga lagöverträdare, LUL. • Hälso- och  Justitieombudsmannen. JO+årtal Justitieombudsmannens verksamhetsberättelse. LUL. Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

355 Bilagor Kommittédirektiv 2017:122.. 359 Unga som begått brott med livstids fängelse Läs hela lagen på Riksdagen.se Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Split pad pro switch

2. Ett beslut om omhändertagande enligt 6 § i den gamla lagen skall anses som ett beslut enligt 6 § i den nya lagen. Om någon, som med stöd av 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga har intagits i ett sådant hem som avses i 12 § den lagen, misstänks för att ha begått brott som hör under allmänt åtal, innan vården vid hemmet har avslutats, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske.

Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se  Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2009/10: 105: Av paragrafen framgår att när en utredning enligt 31 § LUL har avslutats  27 jan 2014 LUL. Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
Besiktning efterkontroll karlskoga

psykolog antagningspoang
eid mat
hanna friden cissi wallin
film musik stockholm
saabmuseet trollhättan

https://www.regeringen.se/49bb93/contentassets/a0a...

Efter-som reglerna ser delvis olika ut beroende på barnets och den unges ålder tydliggörs vilka regler som gäller för olika åldersgrupper.